Om mig


Jag är handledare, föreläsare, författare och illustratör. Bakom mig har jag många års arbete, som specialistsjuksköterska, med barn som upplevt våld, försummelse eller sexuella övergrepp. Som person är jag är nyfiken och tacksam över att få pröva nytt och pröva med andra. Det mesta jag gör handlar om att försöka skapa förutsättningar för samtal och kommunikation mellan människor. Inte minst för att säkerställa barns rätt att bli lyssnad på och särskilt barns möjlighet att berätta om utsatthet

I augusti 2018 kom min första barnbok ut. Bara den som vill  är en berättelse för barn mellan 4 och 8 år som handlar om integrietet och samtycke. Den ges ut på Barfota böcker förlag. På förlagets hemsida finns en enkel handledning till boken  med frågor att samtala med barn om. Länk till förlaget nedan.

Tidigare är jag är medförfattare till Kommunikation med barn och unga, Liber bokförlag, redaktör Maja Strömbäck och Boken om Barnahus – samverkan med barnet i centrum, utgiven av Rädda Barnen och Gothia bokförlag, redaktör Åsa Landberg. Under 2016–2018 genomförde jag regeringsuppdraget att ta fram Dags att prata om sexuella övergrepp -en handledning för skolans personal, på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Handledningen släpptes hösten 2017 och finns gratis att ladda ner på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida. Länk nedan.

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/dags-att-prata-om-sexuella-overgrepp-handledning-till-skolans-personal/http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/dags-att-prata-om-sexuella-overgrepp-handledning-till-skolans-personal/

Kontaktuppgifter


E-post: magnusson.annacarin@gmail.com

Telefon: 073 44 38 528

Copyright På Sätt och Vis 2018