Handledning 

Jag handleder personal inom socialtjänst, sjukvård, elevhälsa, ledningsgrupper, pedagoger och familjehemsföräldrar. Handledningen sker oftast i grupp men förekommer även med enskilda chefer eller medarbetare. Min teoretiska utgångspunkt är systemteori. För mig betyder det att människor påverkas av det som de är med om och att de förstår sin situation och sitt sammanhang utifrån sina erfarenheter. Därför är det viktigt att möta människan där hon är, med respekt för hennes erfarenheter och historia. Men också med förväntan på att hon har förmåga och vilja att utvecklas och fördjupas. För mig är det viktigt att sträva efter ett öppet och kreativt förhållningssätt i handledningsrummet. Att skapa en miljö där det är möjligt att utmana invanda mönster och tankar så att vyerna kan vidgas. Handledning kan då bidra till kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Alla handledningsuppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren.


Författarbesök

Önskar ni författarbesök är ni välkomna att kontakta mig. Jag besöker till exempel personalgrupper som vill utveckla arbetet kring dessa frågor inom förskola och skola. Under besöket delar jag med mig av sina erfarenheter av att möta barn och vuxna i samtal om integritet, samtycke och kroppens privata delar. Besöken planeras tillsammans med uppdragsgivaren och utgår från hur verksamheten arbetar kring temat och personalens frågor.

Författarbesöket kan även handla om hur boken kom till, skriv- och illustrationsprocessen. Om valet mellan att skriva en saga och berättelse.

För mer information och boking

https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4172/Anna_Carin_Magnusson

Workshop

Är Ni nyfikna på att använda bilder och figurer i Er verksamhet?  I workshoenp Bilder och figurer i professionella samtal, presenterar jag olika samtalskort och material. Vi prövar användbara övningar och samtalar om förutsättningar och syften utifrån olika verkasmheter och uppdrag.

Workshopen belyser t ex hur bilder kan:

•vara en utmärkt språngbräda för att få igång tankar och reflektioner

•användas som stöd i samtal som syftar till att bearbeta känslor och upplevelser som är svåra att sätta ord på

•skapa förutsättningar för att skilja på hur vi känner och hur det tar sig i uttryck

•användas för att gestalta farhågor, synliggöra motstånd och känslor inför förändringar och utmaningar

•skapa möjlighet att se önskade förhållningssätt och strategier för att utveckling ska bli möjlig.

 

Föreläsning

Allt för många barn är med om våld, försummelse eller sexuella övergrepp under uppväxten. De som möter barn och unga inom t ex förskola, skola och hälso- och sjukvård känner ofta att de har otillräcklig kunskap för att våga se och fråga barn hur de har det. Jag har förmånen att få föreläsa för olika yrkesgrupper och verksamheter samt på högskolor. Främst för professioner i hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten, HVB-hem, samt förskola och skola. 

Alla föreläsningsuppdrag planeras tillsammans med uppdragsgivaren för att passa verksamhetens önskemål. För mig är det viktigt att utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att åhörarna ska känna sig delaktiga i föreläsningen och att kunskapen blir vardagsnära och praktiskt tillämpbar.

 

Den 1 juli 2019 fick förskolan en ny läroplan. Bland annat innehåller den nya skrivningar om barns kroppsliga integritet. Många som arbetar inom förskola och skola upplever att de saknar kunskap och verktyg för att kunna arbeta med dessa frågor i barngrupperna. På ett vardagsnära och konkret sätt med utgångspunkt i min bok Bara den som vill föreläser jag om hur vi kan prata med yngre barn om rätten till sin kropp, integritet och samtycke. Jag använder mig även av Stiftelsen Allmänna Barnhusets material som jag var med och tog fram 2017.

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/dags-att-prata-om-sexuella-overgrepp-handledning-till-skolans-personal/

Kontakt

För att kontakta mig kan du använda kontaktrutan här intill eller via,


E-post: magnusson.annacarin@gmail.com

Tel: 073 44 38 528

 
 
 

Copyright På Sätt och Vis 2018